Associazione Progetto

Predstavništvo međunarodne humanitarne organizacije Associazione Progetto Prijedor je nevladina, vanstranačka i neprofitna organizacija, čiji se projekti uglavnom odnose na oblasti jačanja omladinskog sektora, lokalnog razvoja, smanjenja siromaštva, kulture, razmjene i jačanja saradnje između ustanova i organizacija iz Prijedora i Trentina.


Progetto-logo


Mikrokreditno društvo Taurus d.o.o. i Predstavništvo međunarodne humanitarne organizacije Associazione Progetto Prijedor potpisali su ugovor o poslovnoj saradnji čime je omogućen novi kreditni proizvod - Kredit za razvoj preduzetnika.

Svrha poslovne saradnje između Predstavništva međunarodne humanitarne organizacije Associazione Progetto Prijedor i Mikrokreditnog društva Taurus d.o.o. je podsticaj za razvoj lokalnih malih preduzeća, preduzetnika i fizičkih lica u sektorima poljoprivrede, šumarstva, rukotvorina, prerade i marketinga prehrambenih proizoda i usluga, budući da većina tih korisnika mikrokredita nema mogućnost pristupa tradicionalnom finansriranju koje nude banke na području grada Prijedora.

Krediti koji će se odobravati uglavnom će biti usmjereni na finansiranje aktivnosti za promociju lokalnih malih preduzeća, preduzetnika i fizičkih lica poljoprivrednog, šumarskog i mikroindustrijskog tipa, za preradu poljoprivrednih i šumskih proizvoda, zanatskih proizvoda, usluga i komercijlanih aktivnosti.

Svi kreditni zahtjevi moraju biti propraćeni posebnom ekonomskom procjenom(poslovni plan) koja opravdava održivost.

Kreditni proizvodi

fotografija kredita

NENAMJENSKI KREDIT

fotografija kredita

BRZI KREDIT

fotografija kredita

ZAMJENSKI KREDIT

fotografija kredita

KREDIT ZA PENZIONERE


fotografija kredita

POLJOPRIVREDNI KREDIT

fotografija kredita

KREDIT ZA REGISTRACIJU

fotografija kredita

KREDIT ZA MALI BIZNIS

fotografija kredita

KREDIT ZA RAZVOJ PREDUZETNIKA


fotografija kredita

STAMBENI KREDIT

fotografija kredita

KAKO DO KREDITA?

PREUZMITE ZAHTJEV ZA KREDIT
PREUZMITE ZAHTJEV ZA KREDIT